Kikkenborg Strand Rotating Header Image

Velkommen

Kikkenborg Strand ligger cirka 1 km fra fiskerbyen Kerteminde, i forlængelse af Nordstranden, på vandsiden af Hindsholmvej, hvorfra tre indkørsler giver adgang til vores private område.

Vi er 59 grundejere som er fælles om at eje denne smukke plet samt strandjorden lige ud til Storebælt. Vi har hver vores tinglyste andel af jorden, der således betragtes som parcelgrunde. I efteråret 2014 er lokalplanen for området blevet revideret. Bestyrelsen har i et samarbejde med kommunen været med til at give input til planen. På området er der kloakeret og drænet og der er el- og vandforsyning.
Vi er fælles om at passe vejene, tre nye badebroer (sat op i 2012, 13 og 14) samt jolleplads og græsparkering. Foreningen, hvor alle grundejere er medlemmer, har klare vedtægter og en generalforsamlingsvalgt bestyrelse.

Udstykningen, der er fra 20’erne, var på lejet grund indtil 1980, hvor ejerforeningen dannedes, for, med conditormester Clausen og fabrikant Dagmar Andreasen i spidsen, at købe jorden fra Hverringe gods.

Det særligt milde mikroklima i netop Kikkenborg skyldes at stranden næsten er sydvendt, og at vi har læ mod de fremherskende sommervinde fra V og NV.
Særlig nem badning fra korte badebroer skabes af ideelle vanddybder som er højere end andre steder i bugten. Derfor var Kikkeborg også landgangssted for den flåde som drev svenskerne ud af Kerteminde i 1659.

Det er ikke overraskende at mange af grundene bliver i samme familie gennem generationer.

Ved kontakt til foreningens bestyrelse, skriv da til kikkenborgstrand@gmail.com