Kikkenborg Strand Rotating Header Image

Velkommen

Kikkenborg Strand ligger cirka 1 km fra fiskerbyen Kerteminde, i forlængelse af Nordstranden, på vandsiden af Hindsholmvej, hvorfra tre indkørsler giver adgang til vores private område.

Vi er 59 anpartsejere som er fælles om at eje denne smukke plet samt strandjorden lige ud til Storebælt. Vi har hver vores tinglyste andel af af jorden, som betyder at hver medejer har enebenyttelsesret til den til sin anpart svarende parcel. Alle anpartsejere er medlemmer af en ejerforening med et sæt klare vedtægter og en generalforsamlingsvalgt bestyrelse.

I 2014 blev lokalplanen for området blevet revideret. Bestyrelsen har i et samarbejde med kommunen været med til at give input til planen. Vi er fælles om at passe vejene, tre nye badebroer (sat op i 2012, 13 og 14) samt jolleplads og græsparkeringsarealer. Vi ejer og vedligeholder ledningssystemer for kloak, dræn og vandforsyning på vores fællesarealer via ejerforeningen. Derimod står et forsyningsselskab for el-ledningssystemet på vort område

Udstykningen, der er fra 20’erne, var på lejet grund indtil 1980, hvor foreningen dannedes, for, med konditormester Clausen og fabrikant Dagmar Andreasen i spidsen, at købe jorden fra Hverringe gods.

Det særligt milde mikroklima i netop Kikkenborg skyldes, at stranden næsten er sydvendt, og at vi har læ mod de fremherskende sommervinde fra V og NV.
Særlig nem badning fra korte badebroer skabes af ideelle vanddybder som er højere end andre steder i bugten. Derfor var Kikkenborg også landgangssted for den flåde som drev svenskerne ud af Kerteminde i 1659.

Det er ikke overraskende at mange af sommerhusene bliver i samme familie gennem generationer.

Ved kontakt til kassereren,  skriv da til kasserer@kikkenborgstrand.dk

Ved kontakt til den samlede bestyrelsen, skriv da til bestyrelse@kikkenborgstrand.dk